Cảm nhận của bạn Thu Hương sau khóa học kế toán | Cảm nhận học viên | Học viên

Thứ 208082022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Học viên Cảm nhận học viên Cảm nhận học viên Cảm nhận của bạn Thu Hương sau khóa học kế toán

Cảm nhận của bạn Thu Hương sau khóa học kế toán

Cảm nhận của bạn Đỗ Thu Hương

DSC02992-001

Quá trình học ở gia sư kế toán trưởng tôi cảm nhận đươc sự quan tâm, nhiệt tình và vui vẻ hướng dẫn, của giáo viên cũng như nhân viên tại đây. Cơ sở của gia sư kế toán trưởng được trang bị đầy đủ, phục vụ tốt cho quá trình học của nhân viên, xin cám ơn gia sư kế toán trưởng rất nhiều