Khóa học ngắn hạn (khoảng 05 buổi), tập trung vào những phần học viên còn yếu | Khóa học

Thứ 208082022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Khóa học Khóa học ngắn hạn (khoảng 05 buổi), tập trung vào những phần học viên còn yếu

Khóa học ngắn hạn (khoảng 05 buổi), tập trung vào những phần học viên còn yếu

Khóa học ôn luyện kiến thức kế toán sẽ được thiết kế ngắn hạn có thể 03 buổi, 05 buổi hoặc 06 buổi tùy theo yêu cầu của học viên.
 tải xuống

Khóa học sẽ được thiết kế ngắn hạn có thể 03 buổi, 05 buổi hoặc 06 buổi tùy theo yêu cầu của học viên.
 
Cụ thể:
 
- Học viên đã giỏi nghiệp vụ kế toán nhưng còn yếu cần tính Lương, bảo hiểm, thuế TNCN thì học viên có thể liên hệ học riêng những phần đó trong vòng từ 03-05 buổi.
 
- Học viên đã giỏi nghiệp vụ và sử dụng thành tạo phần mềm kế toán, nhưng còn yếu về phần excel (các hàm tính giá thành, tập hợp chi phí, dùng Excel báo cáo nội bộ,...) có thể liên hệ học 05 buổi ngắn hạn để nắm vững phần đó để đáp ứng nhu cầu.
Lịch khai giảng:
lich_khai_giang_khoa_ke_toan

Vui lòng liên hệ và đăng ký ghi danh:

- Hotline: 0918 867 446