Tài liệu về thuế | Thư viện | Table | Page 2

Thứ 408052020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Tài liệu về thuế

Khai quyết toán thuế TNDN - Kỳ 2 (Hướng dẫn khai thuế TNDN phần II)

khai-quyet-toan-thue-tndn-ky-2-huong-dann-quyet-toan-thue-tndn-phan-ii-3Khai quyết toán thuế TNDN - Kỳ 2 (Hướng dẫn khai thuế TNDN phần II). Hướng dẫn khai quyết thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiếp tục kỳ trước, kỳ này sẽ nói về phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN, các nguyên tắc chuyển lỗ, cách lập; phụ lục và lưu ý khi lập phụ lục 03-3A/TNDN; phụ lục thuế TNDN được hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư mở rộng (03-3B/TNDN); phụ lục thuế TNDN được hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động là dân tộc thiểu số và sử dụng nhiều lao động nữ: 03-3C/TNDN. 

Khai quyết toán thuế TNDN - Kỳ 1 (Hướng dẫn khai thuế TNDN 2018 - Phần II)

khai-quyet-toan-thue-tndn-ky-1-huong-dan-khai-thue-tndn-2018-phan-iiKhai quyết toán thuế TNDN - Kỳ 1 (Hướng dẫn khai thuế TNDN 2018 - Phần II). Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần này sẽ trình bày về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Các loại phụ lục kèm theo tờ khai như Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 03-1A/TNDN, 03- 1B/TNDN, 03-1C/TNDN. 

File Excel kiểm tra báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp

c1 File Excel kiểm tra báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp

Hướng dẫn khai thuế TNDN 2018 - Phần I

huong-dan-khai-thue-tndn-2018-phan-1Hướng dẫn khai thuế TNDN 2018 - Phần I, Khai thuế TNDN như thế nào? Trong phần này sẽ hướng dẫn các bạn về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, nguyên tắc khai thuế thu nhập doanh nghiệp và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán năm.

Nguyên tắc khai thuế TNCN (Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN - Phần I)

nguyen-tac-khai-thue-tncn-huong-dan-lap-to-khai-thue-tncn-phan-1Nguyên tắc khai thuế TNCN (Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN - Phần I). Nguyên tắc khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế TNCN. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động phải khai thuế tNCN theo nguyên tắc nào? Các tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi,... phải quyết toán thuế như thể nào?

Cách lập tờ khai thuế TNCN - Kỳ 3 (Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 3)

cach-lap-to-khai-thue-tncn-ky-3-huong-dan-khai-thue-tncn-phan-3Cách lập tờ khai thuế TNCN - Kỳ 3 (Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 3). Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo Mẫu 05/QTT-TNCN. Hướng dẫn lập bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần (Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN). Hướng dẫn cách lập Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN). 

Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018

435 Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018

Cách lập tờ khai thuế TNCN - Kỳ 2 (Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 3)

cach-lap-to-khai-thue-tncn-ky-2-huong-dan-khai-thue-tncn-phan-3Cách lập tờ khai thuế TNCN - Kỳ 2 (Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 3). Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế THCN theo mẫu 06/KK-TNCN. Hướng dẫn lập Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần (Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN). Những lưu ý khi lập tờ khai thuế mẫu 06/KK-TNCN và bảng kê mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN.

Hướng dẫn kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp lên cơ quan thuế

Thủ-thuật-kiểm-tra-báo-cáo-tài-chính Hướng dẫn kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp lên cơ quan thuế

Hồ sơ khai thuế TNCN gồm những loại giấy tờ nào?(Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 2)


ho-so-khai-thue-tncn-gom-nhung-loai-giay-to-nao-huong-dan-khai-thue-tncn-phan-2Hồ sơ khai thuế TNCN gồm những loại giấy tờ nào? (Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 2)
. Hồ sơ khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công cần tờ khai nào? Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm,... khai thuế theo loại tờ khai gì? Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng, quý. Các mẫu tờ khai, bảng kê có trong hồ sơ khai thuế TNCN quyết toán thuế.

Danh mục biểu mẫu quyết toán thuế TNCN mới nhất

12343 Danh mục biểu mẫu quyết toán thuế TNCN mới nhất