Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Về việc thay đổi một số chính sách mới, học kế toán thực hành luôn là cầu nối để các bạn có thể cập nhật những tin tức mới nhất cũng như kinh nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ đi đề cập một số thay đổi về Nghị định thuế.

Chúng ta cần tìm hiểu sự khác biệt nha

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Theo đó, sửa đổi, bổ sung những văn bản sau:

-Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân;
- Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;
- Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn về thuế tài nguyên;
- Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý thuế;
- Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về thuế.
Nghị định 12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Với những hướng dẫn được thay đổi trên, hy vọng rằng đây có thể giúp cho các bạn cập nhật những tin mới cũng như làm tốt công việc kế toán .

 Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế