Tài liệu tài chính doanh nghiệp | Thư viện

Thứ 308092022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu tài chính doanh nghiệp

Tài liệu Lý thuyết Tài chính

TAI-CHINH-DOANH-NGHIEP

Tài chính ra đời và tồn tại trong những điều kiện những kinh tế, xã hội, lịch sử nhất định, khi mà ở đó xuất hiện nền sản xuất hàng hoá và nhà nước. 

Xem tiếp...

Tài liệu Tài chính Doanh nghiệp

TAI-CHINH-DOANH-NGHIEP

Tài chính doanh nghiệp là các nguồn lực phản ánh trạng tài chính của một doanh nghiệp. Nghiên cứu Tài chính Doanh nghiệp là nhằm tối ưu hóa các nguồn lực tài chính đang hiện hữu và các nguồn lực tài chính có thể hình thành trong tương lai.

Xem tiếp...

Tài liệu Quản trị Tài chính

 

TAI-CHINH-DOANH-NGHIEPQuản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và lập các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng nguồn tài chính, tài sản cố định và nhu cầu nhân công trong tương lai nhằm tăng lãi cổ tức của cổ đông. 

Xem tiếp...