Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện | Page 4

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới

Nghị định 04/2014/NĐ-CP Về hóa đơn bán hàng cung cấp dịch vụ

hocketoanthuchanhhoadonNghị định 04/2014/NĐ-CP Quy định về việc hướng dẫn hóa đơn, cung ứng dịch vụ, đây là nghị định quy định về hóa đơn kế toán cần lưu ý một số điểm như sau:

Xem tiếp...

Thông tư 78/2014/TT-BTC 18/6/2014 Hướng dẫn mới về thuế doanh nghiệp

thunhapdoanhnghiep123Ngày 18/6/2014 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem tiếp...

Tổng hợp điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn


img 1291035308 1Từ ngày 01/6/2014, Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
Ngày 31/03/2014  Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. có một số nội dung mới quan trọng thay thế cho thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 như sau:

Xem tiếp...