Bài viết hay | Tin tức

Chủ nhật02182018

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay

Tải file excel quản lý chi tiêu cá nhân, gia đình

 

tai-file-excel-quan-ly-chi-tieu-ca-nhan-gia-dinhTải file excel quản lý chi tiêu cá nhân - gia đình - Hướng dẫn bạn cách tự quản lý chi tiêu cá nhân, chi tiêu gia đình bằng file excel. Các bước sử dụng file excel quản lý chi tiêu cá nhân, gia đình. Mục đích sử dụng quản lý chi tiêu cá nhân, gia đình là gì?  File excel quản lý chi tiêu cá nhân - gia đình có những tính năng vượt trội nào? Tải ngay file excel về máy để việc quản lý chi tiêu cá nhân, gia đình không còn là một điều khó khăn nữa nhé!

File excel quản lý ủy nhiệm chi mới nhất

file-excel-quan-ly-uy-nhiem-chi1.1File excel quản lý ủy nhiệm chi mới nhất - Hướng dẫn quản lý ủy nhiệm chi bằng file excel. Ủy nhiệm chi là gì? Tại sao cần phải quản lý ủy nhiệm chi bằng file excel? Các bước sử dụng file excel để lập ủy nhiệm chi cho doanh nghiệp. File excel quản lý ủy nhiệm chi giúp bạn quản lý, cập nhật, kiểm tra các uỷ nhiệm chi nhanh chóng và chính xác.

File excel quản lý định lượng nguyên liệu nhà hàng, quán cà phê

file-excel-quan-ly-dinh-luong-nguyen-lieu-nha-hang-quan-ca-phe1File excel quản lý định lượng nguyên liệu nhà hàng, quán cà phê - Hướng dẫn quản lý định lượng nguyên liệu nhà hàng, quán cà phê bằng file excel. File excel quản lý định lượng nguyên liệu giúp bạn quản lý số lượng nguyên liệu tốt hơn, tránh các tình trạng thất thoát nguyên liệu trong quá trình nấu nướng hoặc bán hàng. File excel quản lý định lượng nguyên liệu giúp bạn tính toán được số nguyên liệu cần mua để chuẩn bị cho những ngày bán hàng tiếp theo, tính toán được lượng nguyên liệu định mức, so sánh với lượng nguyên liệu sử dụng thực tế, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để quản lý tốt hơn tình hình nguyên liệu của nhà hàng, quán cà phê. 

File excel Mẫu bảng kê tiền mới nhất

file-excel-mau-bang-ke-tien-moi-nhat1File excel mẫu bảng kê tiền mới nhất - Hướng dẫn kế toán lập mẫu bảng kê tiền (Kiểm kê, nộp tiền ngân hàng) bằng file excel. Các bước sử dụng file excel mẫu bảng kê tiền bằng file excel. File excel mẫu bảng kê tiền giúp kế toán kiểm kê lại tiền mặt trong quỹ và lập bảng kê nộp tiền vào ngân hàng.

Download File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

file-excel-mau-so-nhat-ky-chung-theo-tt-200Download File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 - Hướng dẫn kế toán làm sổ nhật ký chung theo thông tư 200 bằng file excel. Kế toán đã biết cách lập sổ nhật ký chung chưa? Nội dung của sổ nhật ký chung theo thông tư 200 là gì? Cấu trúc và phương pháp ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200 ra sao? 

File excel mẫu báo cáo tiến độ dự án mới nhất

mau-bao-cao-thuc-hien-du-an-4File excel mẫu báo cáo tiến độ dự án mới nhất - Hướng dẫn kế toán lập báo cáo tiến độ thực hiện dự án bằng file excel. File excel mẫu báo cáo tiến độ dự án giúp bạn tạo ra một báo cáo chuyên nghiệp, đẹp mắt. Tại sao phải lập báo cáo tiến độ dự án? Ai là người sử dụng báo cáo tiến độ dự án? Các bước lập một bản báo cáo tiến độ dự án bằng file excel.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo TT133

v1 Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo TT133

File thang bảng lương, hồ sơ khai trình lao động

Ư3 File thang bảng lương, hồ sơ khai trình lao động

File excel tính thuế nhà thầu mới nhất

file-excel-tinh-thue-nha-thau-moi-nhat.5File excel tính thuế nhà thầu mới nhất - Hướng dẫn kế toán tính thuế nhà thầu bằng file excel. File excel tính thuế nhà thầu giúp bạn tính thuế nhà thầu nhanh chóng, chính xác. Các bước tính thuế nhà thầu bằng file excel File excel tính thuế nhà thầu theo giá Net (giá sau khi trừ thuế nhà thầu tức giá đã trừ thuế nhà thầu : GTGT và TNDN0 và giá Gross (giá trước khi trừ thuế nhà thầu tức giá đã bao gồm cả thuế nhà thầu : GTGT và TNDN). 

Cách xây dựng thang bảng lương 2018

u9 Cách xây dựng thang bảng lương 2018

File excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả

File-excel-theo-doi-cong-no-phai-thu-phai-tra.1pngFile excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả - Hướng dẫn kế toán công nợ sử dụng file excel lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả. File excel giúp bạn quản lý tình hình công nợ hiệu quả, chính xác, hỗ trợ bạn theo dõi các khoản công nợ sắp đến hạn phải thu, phải trả. File excel gồm có danh mục khách hàng, file báo cáo tổng hợp công nợ phải trả và file báo cáo chi tiết,...